Jak uzyskać dofinansowanie od USS GUMed

StartJak uzyskać dofinansowanie ...
Rozwiń

W sprawach finansowych należy kontaktować się ze Skarbnikiem USS GUMed.

Budżet USS GUMed jest przyznawany na rok kalendarzowy. Wg ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, środki przekazane samorządowi studenckiemu można przeznaczyć na cele studenckie.

Zarząd USS GUMed co roku zbiera preliminarze budżetowe od jednostek Uczelni. Na podstawie dostarczonych preliminarzy dostępne środki są rozdzielane.

Jak uzyskać dofinansowanie? Należy być członkiem jakiejś organizacji studenckiej GUMed lub koła naukowego i przejść przez procedurę:

Krok 1: Przygotować sprawozdanie z działalności organizacji i z wykorzystania środków z poprzedniego roku kalendarzowego. W sprawozdaniu należy uwzględnić:
• środki przekazane od Uczelni lub/i USS GUMed (jeśli takie były)
• środki od inwestorów zewnętrznych (jeśli takie były)
• swoją działalność – z zaznaczeniem działań dla społeczności studenckiej

Krok 2: Przygotować preliminarz/plan budżetowy na nowy/obecny rok kalendarzowy. Należy uwzględnić potrzeby wykorzystania środków z Uczelni lub/i USS GUMed oraz inwestorów zewnętrznych.

Krok 3: Do 10go stycznia 2014r. do godziny 23:59 należy wysłać powyższe dokumenty drogą elektroniczną na adres na adres uss@gumed.edu.pl Prosimy w tytule wiadomości wpisać: BUDŻET rok i nazwa organizacji studenckiej/koła naukowego. Każdy dostanie maila zwrotnego z potwierdzeniem odbioru – jeśli taki mail zwrotny nie dojdzie w ciągu 5 dni należy ponowić wysłanie wiadomości.

Krok 4: Zarząd USS GUMed po zebraniu wszystkich planów budżetowych i przeanalizowaniu ich, tworzy całościowy preliminarz. Następnie wysyła Władzom GUMed w wyznaczonym terminie i czeka na zatwierdzenie. *W razie potrzeb finansowania przed uzyskaniem przez USS GUMed od Władz Uczelni wiadomości o poziomie przeznaczonych środków, należy zwrócić się do USS GUMed z prośbą o dofinansowanie wg dostępnych wskazówek.

Krok 5: Aby wykorzystać środki należy napisać pismo do USS GUMed, w którym należy zawrzeć:
• Nazwę organizacji
• Cel wydatku
• Dokładny koszt
• Uzasadnienie
• Czy koszt został ujęty w preliminarzu
• Inne – np. zaproszenie na konferencje

Pismo w formie papierowej należy złożyć w biurze USS GUMed – budynek Medyk pok.6 (można zostawić w portierni budynku Medyk) oraz w formie elektronicznej wysłać na adres skarbnik.uss@gumed.edu.pl

Pismo należy przesłać na co najmniej 14 dni przed planowanym wydarzeniem.

Krok 6: Zarząd USS analizuje wniosek i w miarę możliwości przyznaje środki finansowe. Kieruje zatem pismo do Prorektora ds. Studenckich który wyraża zgodę (lub też nie) na użycie środków finansowych. USS informuje organizację składającą wniosek o decyzji Prorektora i ustala dokładne zasady finansowania i rozliczenia.

W razie pytań zapraszamy do kontaktowania się ze Skarbnikiem USS GUMed.