Misja - o nas

StartMisja - o nas
Rozwiń
Uczelniany Samorząd Studencki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego tworzą wszyscy studenci GUMedu – także i Ty !

Jeżeli widzisz nieprawidłowe zachowanie nauczyciela czy współstudenta – my jesteśmy od tego by zareagować.
Jeżeli czujesz się pokrzywdzony planem lub niesprawiedliwie oceniony – będziemy o Ciebie walczyć.
Jeżeli masz plan na poprawę naszego, wspólnego życia na Uczelni i nie wiesz gdzie zacząć – przyjdź do nas !

Pojedynczo jesteśmy słabi ale wspólnie w Samorządzie Studentów możemy wiele :)
Jeśli masz ciekawe pomysły, lubisz działać i chcesz mieć wpływ na jakość studiowania – dołącz do nas i bierz udział w pracach samorządu studenckiego.


Głównym obowiązkiem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów GUMedu. W celu sprawnego wdrażania naszych pomysłów i obrony interesów spośród całego Samorządu wybierany jest Zarząd USS.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy studentami GUMedu z różnych kierunków i lat. Nie mamy nadprzyrodzonej wiedzy o regulaminach ani gotowej odpowiedzi na każde pytanie. Cechuje nas jednak chęć do działania, organizowania, pomagania kolegom i samym sobie.

Robimy wszystko co w naszej mocy, by studentów GUMed łączył jeden cel – wspólne fantastyczne studia :)

Samorząd Studencki opiniuje najważniejsze dla studentów akty prawne, organizuje ogromną ilość wydarzeń kulturalnych, naukowych i sportowych, podejmuje decyzje związane z rozdziałem środków na działalność studencką, posiada jedną piątą ciał kolegialnych uczelni (takich jak Senat lub Rada Wydziału), służy radą i pomocą wszystkim studentom oraz wiele, wiele innych…

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) z póź. zm.
Art. 110 ust.1 Studenci w uczelni tworzą samorząd studencki.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (1,57 MB)

Statut Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
§ 75 1. Studenci w Uczelni tworzą samorząd studencki zgodnie z art. 110 Ustawy.
Statut GUMed na 20.04.2020 (783 KB)