Zarząd USS GUMed

StartZarząd USS GUMed
Rozwiń
Zarząd USS GUMed jest organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego w myśl Statutu GUMed.
Przewodniczący jest organem wykonawczym Samorządu na szczeblu Uczelni.

Aleksandra Ziółkowska – przewodnicząca USS

Krzysztof Kamiński – wiceprzewodniczący USS, sekretarz generalny, WRS WL

Sonia Sciebura – sekretarz przewodniczącego
Koordynatorka ED

Bartosz Pesta – skarbnik

Członkowie z ramienia Wydziału Lekarskiego:
Paweł Zwolak – przewodniczący WRS WL
Aleksander Kopczyński
Karolina Pluta
Patryk Brzeziński
Mieszko Czapliński
Maciej Lubiejewski

Członkowie z ramienia Wydziału Farmaceutycznego z OML
Bartosz Fałkowski – przewodniczący WRS WF,
koordynator social media, koordynator juwenaliów,
Członek Rady Uczelni

Marta Grynberg
Aleksandra Ziółkowska
Bartosz Piątkowiak
Jakub Czekajło
Margaret Fischer

Członkowie z ramienia Wydziału Nauk o Zdrowiu:
Jakub Deleżuch – przewodniczący WRS WNoZ
Ewa Celebąk
Michał Bystram
Agata Kapusta
Agnieszka Pucyk
Julia Kozłowska
stan na 24.03.2022

Prezydium USS GUMed:

271869991_4919773381422393_2502787207985864344_n.jpg

Aleksandra Ziółkowska – przewodnicząca USS
197175311_3851357094986866_7101227678162122286_n.jpg
Krzysztof Kamiński – wice USS,
sekretarz generalny
136043697_3523800437689120_6771190559468841363_n.jpg
Sonia Sciebura – koordynatorka ED, sekretarz257560231_2364064330391560_102549056674764361_n.jpg
Bartosz Pesta – skarbnik