Zarząd USS GUMed

StartZarząd USS GUMed
Zarząd USS GUMed jest organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego w myśl Statutu GUMed.
Przewodniczący jest organem wykonawczym Samorządu na szczeblu Uczelni.

Aleksandra Drzycimska – przewodnicząca USS

Krzysztof Kamiński – wiceprzewodniczący USS

Jakub Deleżuch – sekretarz i skarbnik USS

Członkowie z ramienia Wydziału Lekarskiego:
Krzysztof Kamiński – przewodniczący WRS WL
Patryk Brzeziński
Karolina Biernacka
Dominika Kowalska
Marcin Sawczuk
Martyna Komorniczak
Martyna Wolańska
Wiktoria Orlancka

Członkowie z ramienia Wydziału Farmaceutycznego z OML:
Aleksandra Drzycimska – p. o. przewodniczącego WRS WF
Bartosz Piątkowiak
Arnika Nastały
Monika Probst
Patrycja Jachimek
Margaret Fischer

Członkowie z ramienia Wydziału Nauk o Zdrowiu:
Jakub Deleżuch – przewodniczący WRS WNoZ
Ewa Celebąk
Michał Bystram
Agata Rodak
Dariusz Rystwej
Klaudia Łyszkiewicz
stan na 29.11.2022

Prezydium USS GUMed:

271869991_4919773381422393_2502787207985864344_n.jpg
Aleksandra Drzycimska – przewodnicząca USS
274725159_116212614324808_374822231536668282_n.jpg
Krzysztof Kamiński – wiceprzewodniczący USS
1.jpg
Jakub Deleżuch – sekretarz, skarbnik